Servicii

IDENTIFICAREA SURSELOR DE FINANȚARE

Apelând la serviciile noastre puteți beneficia de informare cu privire la sursele de finanțare disponibile și modalitățile de accesare a fondurilor identificate.

În baza nevoii identificate sau a ideii dumnevoastră de proiect vă vom ajuta să identificați cea mai adecvată sursă de finanțare, vom verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și vă vom detalia etapele necesare în vederea obținerii fondurilor, avantajele și riscurile prezentate de acestea.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

  1. Stabilirea scopului proiectului
  2. Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
  3. Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
  4. Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
  5. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
  6. Managementul riscurilor
  7. Managementul echipei de proiect
  8. Managementul comunicării în cadrul proiectului
  9. Managementul calităţii proiectului

 

ORGANIZARE CURSURI DE INSTRUIRE ȘI WORKSHOP-URI

IRA Smart și partenerii săi organizează periodic workshop-ul „Tips & Tricks” pentru implementarea unui proiect, ce are în vedere consolidarea capacității și asigurarea expertizei necesare pentru implementarea cu succes a unui proiect.